„Chrześcijaństwo i ezoteryzm” – Antonio Gentili

Odpowiedzią na zainteresowanie współczesnego świata ezoteryzmem i fałszywą odmianą gnozy niech będzie ksiązka Antonio Gentilego.

Autor w zarysie przedstawia założenia myśli ezoterycznej i opisuje sposoby jej przejawiania się w dzisiejszej kulturze i nauce. Dogłębnie bada kwestię możliwości łączenia ezoteryzmu z chrześcijaństwem, co jest szczególnie cenne z uwagi na obecną w Polsce nachalną propagandę Różokrzyżowców.

A. Gentili w sposób przejrzysty przedstawia pojęcia mistycyzmu, gnozy i ezoteryzmy i porządkuje ich znaczenia. Publikację uświetna wstęp rodzimego autorytetu w tej dziedzinie, ks. Aleksandra Posackiego SJ.


Nasze intencje modlitewne: