St. Krajski: Współczesne postacie satanizmu

Konferencja "Współczesne zagrożenia kultury" wygłoszona w Bielsku-Białej. Nagrania oraz teksty konferencji otrzymaliśmy od Organizatorów z pozwoleniem na publikowanie ich na anszej stronie internetowej. Dziękujemy!

Nagranie jest podzielone na części, wszystkie części można pobrać z tego miejsca.

1.


Nasze intencje modlitewne: