„Anielskie drogi. Prawdziwe historie o gościach z niebios” Joan Wester Anderson

Autorka zainspirowana wydarzeniami z życia syna, któremu w mroźną noc Wigilii Bożego Narodzenia, na śnieżnym pust­ko­wiu, pomógł nieznajomy, odholowując jego zepsuty samochód i ratując mu tym samym życie, nie pozostawiając przy tym na śniegu śladów opon, podjęła trud zebrania po­dob­nych relacji z życia innych osób. Ta przejmująca książka dostarcza przekonujących do­wodów na obecność tych niebiańskich is­tot pośród nas. Zwalczają zło, przynoszą wiadomoś­ci, ostrzegają przed nie­bez­pie­czeństwem, pocieszają w cierpieniu. Być może pomoże ci to przypomnieć sobie doświadczenia z własnego życia, gdy anioł kroczył przy twym boku.  (str. 224)


Nasze intencje modlitewne: