Antropologia niektórych satanistów

Na początek trzeba podkreślić, że termin "satanizm" obejmuje szeroki zakres zjawisk o wielu obliczach i aspektach. Tutaj ograniczymy się do omówienia kilku najbardziej znamiennych przykładów, pozwalających uwypuklić główne cechy zjawiska, istotne z punktu widzenia analizy antropologicznej. Mówiąc ściślej, nasz antropologiczny opis satanizmu jest próbą podjęcia dwóch odrębnych problemów, które są ze sobą głęboko powiązane i wyjaśnienie jednego może pomóc w zrozumieniu drugiego. Z jednej strony przedstawimy pewne dane, które pozwolą nam określić obraz człowieka, jaki wyłania się z doktryn satanicznych, z drugiej zaś spróbujemy dociec, jakie mogą być subiektywne motywacje osób szukających okazji kontaktu z satanizmem.

Przegląd najbardziej znaczących i rozpowszechnionych publikacji współczesnego satanizmu pozwala dostrzec w nich bardzo wyraźnie prometejską wizję człowieka, której wyrazem jest jego wywyższenie i ubóstwienie: "będziecie jak bogowie" – obiecywał odwieczny kusiciel, i ta obietnica pozostała niezmieniona także dla tych, którzy dzisiaj szukają w nim inspiracji.

Aleister Crowley (1875-1947), niewątpliwie inspirator wielu współczesnych autorów satanicznych, bardzo wyraźnie ukazuje związek między wywyższeniem człowieka a buntem przeciw Bogu, zwłaszcza przeciw Bogu nakazów moralnych, które zostały mu wpojone w dzieciństwie przez fundamentalistyczną sektę. "Nie istnieje żadne prawo – pisze Crowley w Liber legis – poza zasadą "czyń, co chcesz". (…) Bądź silny, człowieku! Pożądaj i zaznawaj wszystkiego, co dają ci zmysły i ekstaza; nie bój się, że jakiś Bóg odrzuci cię z tego powodu. Każdy człowiek jest gwiazdą, jeżeli zdoła odkryć swoją własną prawdziwą wolę, w przeciwnym razie jest niewolnikiem; niewolnicy zaś muszą służyć. Niech zniknie miłosierdzie; przeklęci, którzy współczują! Zabijaj i torturuj, nie oszczędzaj nikogo!"

Strony: First |1 | 2 | 3 | Next → | Last