Czasopismo „Któż jak Bóg”

Któż jak Bóg to dwumiesięcznik Czcicieli i Rycerzy św. Michała Archanioła. Wydawany jest pod redakcją ks. Piotra Prusakiewicza CSMA.

W czasopiśmie zamieszczane są artykuły zapoznające czytelników z tematyką anielską i zachęcające do kultywowania więzi z naszymi niebiańskimi opiekunami. Dzięki nim poznajemy dzieje Aniołów w historii zbawienia i ich wpływ na nasze życie.

W każdym numerze znaleźć można katechezy, materiały formacyjne, modlitwy i porady duchowe. Odrębną część stanowią teksty autorstwa członków Rycerstwa Św. Michała Archanioła, np. świadectwa o pomocy Aniołów ludziom, wiersze itp.


Nasze intencje modlitewne: