Dusze cierpiące w czyśćcu

Największym darem jaki możemy ofiarować duszom w czyśćcu cierpiącym jest odpust zupełny w ich intencji.

Katechizm: Odpust za zmarłych

Wszystko o odpustach

Modlitwy za dusze czyśćcowe

Artykuły na temat czyśćca i dusz czyśćcowych

Biblia o czyśćcu

Katechizm: Czyściec

Świadectwo – dusze czyśćcowe

ADPC – Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca – strona zakonu

Ulotki o duszach czyśćcowych – można u nas zamawiać


Nasze intencje modlitewne: