Koniec świata doczesnego – o. Armijon (część 3)

EUCHARYSTIA – OFIARA DOSKONAŁA

2.1. Czym jest?

Eucharystia jest ofiarą doskonałą – godną Boga. Wszystkie przymioty Boga przejawiają się w niej przeobficie: Jego mądrość, Jego wszechmoc, Jego miłosierdzie. Eucharystia rodzi zbawienne owoce, ponieważ wszelka moc do dobrego czynu bierze początek wRanach Boga-Człowieka i w Kielichu Jego Krwi. Jest Ona godna Najwyższego Majestatu, gdyż w swej istocie skrywa Osobę samego Słowa, które wyniszczyło siebie, aby oddać swemu Ojcu chwałę godną Jego Wszechwładnej Świętości.

Poniżej publikujemy fragmenty trzeciej części książki o. Armijon „Koniec świata doczesnego”, którą objęliśmy patronatem. Gorąco zachecamy do lektury!

Strony: First |1 | 2 | 3 | ... | Next → | Last