„Niezniszczalni” Joan Carroll Cruz

Opis ponad 100 przypadków ciał świętych, które nie tylko nie poddają się normalnym procesom biologicznym, ale też posiadają inne niezwykłe właściwości. Ze wstępu: „Na­leży podkreślić, że święci objęci niniej­szą pracą, to absolutnie nie wszyscy świę­ci, których ciała zachowane zostały od rozkładu. (…)

Jestem jednak raczej pewna, że znakomita większość – a niewątpliwie naj­sławniejsze – tych uprzywilejowanych dusz znalazła swoje miejsce w tym tomie”. Należy jednak dodać, że autorka opisuje tu wyłącznie takie przypadki, które uznać można za cudowne, czyli inaczej mówiąc, te, w których normalną koleją rzeczy na­stą­pić musiałby rozkład ciała. Ponadto za­zwy­czaj towarzyszą im inne niezwykłe zja­wiska: niezwykły aromat, krwawiące przez wiele lat po śmierci rany, uzdrowienia i in. Książka posiada imprimatur Kurii Metro­po­litalnej w Gdańsku.


Nasze intencje modlitewne: