„Niezniszczalni” Joan Carroll Cruz

Opis ponad 100 przypadków ciał świętych, które nie tylko nie poddają się normalnym procesom biologicznym, ale też posiadają inne niezwykłe właściwości. Ze wstępu: „Na­leży podkreślić, że święci objęci niniej­szą pracą, to absolutnie nie wszyscy świę­ci, których ciała zachowane zostały od rozkładu. (…) Jestem jednak raczej pewna, że znakomita większość – a niewątpliwie naj­sławniejsze – tych … Więcej…

„Aniołowie i diabły” J.C. Cruz

Kompendium wiedzy o angelologii (nauka o aniołach) i demonologii (nauka o diabłach) napisane przystępnym językiem i okraszone przypowieściami z życia świętych i historii Kościoła. Książka niesie nadzieję, ale i ostrzega; pokazuje jak zwodnicze i niebezpieczne mogą okazać się współcześnie modne trendy: satanizm, wróżbiarstwo, czary, okultyzm, New Age, transcendentalna medytacja i in.