Pozdrowienie anielskie

Zdrowaś Maryjo; łaski pełna; Pan z Tobą;
błogosławiona Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen


Nasze intencje modlitewne: