Św. Faustyna Kowalska

5-tego października obchodzimy święto św. Siostry Faustyny – mistyczki, orędowniczki Miłosierdzia Bożego. Czynione są starania aby ta wielka święta została uznana Doktorem Kościoła. Módlmy się o tę łaskę dla nas szczególnie – byłaby to pierwsza polska Doktor Kościoła. Polecamy fragmenty „Dzienniczka” św. Faustyny o szatanie i piekle (fragmenty: 12, 3) oraz okolicznościowe e-kartki.


Nasze intencje modlitewne: