Modlitwa z rozważaniem Męki Pańskiej

Modlitwa wstępna:

Najłaskawszy Jezu, wejrzyj litościwie na dusze wiernych zmarłych, za które wydałeś samego siebie w Ofierze Krzyża i przelałeś Twoją Najświętszą Krew.

Modlitwa z rozważaniem Męki Pańskiej:

1. Najłaskawszy Jezu, przez Twój krwawy Pot
okaż swe miłosierdzie duszy N.N…. (wymienić imię) (chwila ciszy – i 1 Ojcze nasz)

2. Najłaskawszy Jezu, przez bolesne policzkowanie Twoje
okaż miłosierdzie duszy N.N…. (chwila ciszy -1 Ojcze nasz)

3. Najłaskawszy Jezu, przez okrutne biczowanie Twoje
okaż miłosierdzie duszy N.N…. (chwila ciszy – 1 Ojcze nasz)

4. Najłaskawszy Jezu, przez cierniem ukoronowanie Twojej Głowy
okaż miłosierdzie duszy N.N…. (chwila ciszy -1 Ojcze nasz)

5. Najłaskawszy Jezu, przez trudy Drogi Krzyżowej
okaż miłosierdzie duszy N.N…. (chwila ciszy – 1 Ojcze nasz)

6. Najłaskawszy Jezu, przez zasługi czynu miłości Weroniki, która otarła Twarz Twoją
okaż miłosierdzie duszy N.N…. (chwila ciszy – 1 Ojcze nasz)

7. Najłaskawszy Jezu, przez Twoje bolesne z szat obnażanie
okaż miłosierdzie duszy N.N…. (chwila ciszy – 1 Ojcze nasz)

8. Najłaskawszy Jezu, przez złożenie Twego Ciała na drzewie krzyża
okaż miłosierdzie duszy N.N…. (chwila ciszy – 1 Ojcze nasz)

9. Najłaskawszy Jezu, przez bolesne przybicie Twoich Rąk i Nóg do krzyża
okaż miłosierdzie duszy N.N…. (chwila ciszy – 1 Ojcze nasz)

10. Najłaskawszy Jezu, przez przebicie Twego Boku
włócznią żołnierza okaż miłosierdzie duszy N.N….

(chwila ciszy – 1 Ojcze nasz).


Nasze intencje modlitewne: