„Śledztwo w sprawie Szatana”

Książka Marco Tosattiego Niszcząca moc szatana, którą chcemy przedstawić polskiemu czytelnikowi. składa się przede wszystkim z wielu rozmów na temat złego ducha, szatana i jego realnego działania w świecie. Jest to ciągle ważny egzystencjalnie i teologicznie temat, nawet jeśli otoczka niezdrowej sensacji wciąż przeszkadza w jego poważnym i kompetentnym potraktowaniu. Praca Tosattiego jest jedną z prób takiego właśnie poważnego i badawczego podejścia do tematu. W książce wyrażona jest próba stworzenia małej „sumy demonologicznej”, poprzez zebranie opinii różnych rozmówców-specjalistów, którzy w zasadniczych kwestiach są ze sobą zgodni. Tak powstaje spojrzenie na temat szatana z różnych punktów widzenia, które się w pewien sposób dopełniają, czemu pomaga uważna „dyrygentura” zadawanych pytań i osobista refleksja Tosattiego. Każdy z rozmówców ma jednak nie tylko wiedzę, ale i doświadczenie (czasami głównie doświadczenie), które w tej materii jest ważnym źródłem poznania, a nie tylko inspiracją do refleksji.

„Śledztwo w sprawie Szatana” Tossati/Amorth/Posacki

Książka „Śledztwo w sprawie Szatana” to zbiór rozmów przeprowadzonych z ludźmi, którzy w róznych okolicznościach zeknęli się z osobowym złem. Centralnym bohaterem ksiązki jest ks. Gabriele Amorth, egzorcysta rzymski i szef światowego stowarzyszenia osób zjamujących się posługą uwalniającą.  Dziennikarz przeprowadzający wywiad nie unikna trudnych i „nienowoczesnych”  pytań o takie kwestie, jak czary, uroki, przekleństwo. Zadaje konkretne pytania o to, czym jest i jak się objawia wpływ szatana na ludzi. Odpowiedzi autora „Wyznań egzorcysty” oparte są na jego własnym doświadczeniu egzorcystycznym, na przykładach wziętych z codziennej posługi duszpasterskiej. Dzięki temu rozmowa odchodzi od teologicznej, akademickiej dysputy; jest żywa i wciągająca. Wywiad z ks. Amorthem można nazwać suplementem do jego wcześniejszych publikacji.

„Wyznania egzorcysty” ks. G. Amorth

„Wyznania egzorcysty” księdza Gabriele Amortha to podstawowa lektura każdego, kogo interesują zagadnienia działania złych duchów na świecie. Autor na przykładach swojej bogatej praktyki egzorcystycznej przedstawia mnogość zagrożeń, jakie mogą nas spotkać ze strony magów, czarowników, wróżących z kart itd. Opisuje metody i skutki działania szatana w świecie i daje czytelnikowi receptę na to, jak uniknąć … Więcej…

„Egzorcyści i psychiatrzy” ks. G. Amorth

„Egzorcyści i psychiatrzy” przedstawia problem opętania z punktu widzenia religii katolickiej oraz medycyny. Ks. Amorth pokazuje, dokąd sięgają kompetencje egzorcystów i psychiatrów. Na przykładach wypowiedzi lekarzy poznać stanowisko lekarzy w stosunku do opętań. Szerzej omówiona została historia egzorcyzmów od początków Kościoła po dzień dzisiejszy. Godne uwagi są rozdziały omawiające problem okultyzmu, magii, spirytyzmu i działania … Więcej…