Kiedy szatan zagraża dzieciom?


Ks. egzorcysta Tadeusz Owczarek, Małgorzata Więczkowska (2009-05-26)

Ciekawa audycja z księdzem egzorcystą. Dotyczy zagrożeń duchowych i ich wpływu na dzieci, związek między grzechami rodziców a zniewoleniem dzieci.

Więcej…Kiedy szatan zagraża dzieciom?