W Imię Jezusa

W Imię Jezusa rozkazuję ci zły duchu przestać mnie dręczyć. Amen