Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa

Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa jest międzynarodowym Stowarzyszeniem Życia Apostolskiego. Charakteryzuje go wielokulturowość, różnorodność i inkluzywność. Tym, co łączy wszystkich współbraci, rozsianych po całym świecie, jest Krew Chrystusa oraz misja pod sztandarami "Ceny Naszego Zbawienia", dla której każdy z misjonarzy poświęca swoje życie, talenty i siły.    

W Uroczystość Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia 1815 roku, św. Kasper del Bufalo założył Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa (CPPS) w Giano, we Włoszech. Jego mała grupa kapłanów głosiła misje święte i rekolekcje na terenie obecnych Włoch. Dziś Zgromadzenie pracuje w 18 krajach – Włochy, Polska, Chorwacja, Niemcy, Austria, Lichtenstein, Hiszpania, Portugalia, Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, Brazylia, Chile, Gwatemala, Kolumbia, Peru, Tanzania, Indie. Nasze Zgromadzenie to Stowarzyszenie Życia Apostolskiego, do którego należą kapłani i bracia. Istnieją trzy filary, Misja – Wspólnota – Duchowość, które charakteryzują nasz charyzmat oraz życie i apostolstwo. 

Misja

Jako Misjonarze jesteśmy wezwani przez charyzmat św. Kaspra aby budować i odnawiać Kościół. Dlatego Zgromadzenie, wzorem św. Kaspra, realizuje służbę Słowa Bożego, wzywając do odnowy i nawrócenia poprzez misje i rekolekcje, uczestniczy w apostolskiej misji Kościoła, głosząc tajemnicę Chrystusa, który odkupił wszystkich ludzi przez swoją Krew, by dać im udział w Królestwie Bożym.

Pragniemy wnosić miłość Bożą do parafii, szkół, szpitali i więzień. Jako Misjonarze pracujemy wszędzie tam, gdzie Kościół nas potrzebuje i gdzie nie dotarła jeszcze dobra nowina.    

Krew Przymierza przynagla nas do budowania wspólnoty pomiędzy nami i z wszystkimi, do których jesteśmy posłani. Krew Przymierza wymaga od nas abyśmy szli w solidarności zarówno w słowach jak i czynach z tymi, którzy cierpią i walczą dla sprawiedliwości.    

Jesteśmy przynaglani aby nieść Krew Pojednania w świat pełen przemocy, podziałów i konfliktów.

Nasz charyzmat realizujemy dziś w Polsce poprzez:

  • Głoszenie i rozszerzanie duchowości Krwi Chrystusa – m.in. poprzez posługę w naszym Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie
  • Posługę Słowa – rekolekcje i misje parafialne; rekolekcje i skupienia w naszych Domach Misyjnych dla dorosłych, małżeństw, młodzieży i dzieci; katecheza
  • Misje zagraniczne
  • Formacje ludzi świeckich – m.in. poprzez nasz ruch Wspólnotę Krwi Chrystusa
  • Szczególną posługę tam, gdzie dziś "przelewana jest krew" – m.in. służba umierającym i ich rodzinom w naszym Hospicjum "Santa Galla" pod Zamościem
  • Różne formy duszpasterstwa – Piesza Warszawska Akademicka Pielgrzymka na Jasną Górę; duszpasterstwo AA i Al-Anon; posługa w ośrodku dla uzależnionych "Betania" pod Częstochową; uczestnictwo w różnych inicjatywach ewangelizacyjnych, ….

Wspólnota

Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa jest międzynarodowym Stowarzyszeniem Życia Apostolskiego. Charakteryzuje go wielokulturowość, różnorodność i inkluzywność. Tym, co łączy wszystkich współbraci, rozsianych po całym świecie, jest Krew Chrystusa oraz misja pod sztandarami "Ceny Naszego Zbawienia", dla której każdy z misjonarzy poświęca swoje życie, talenty i siły.    

Śladem Założyciela Misjonarze żyją we wspólnotach, jeśli tylko warunki apostolskie na to pozwalają. Są zjednoczeni węzłem miłości i włączeni w służbę Kościołowi przez profesję rad ewangelicznych, służą sobie nawzajem.
   

Życie wspólnotowe jest ważnym źródłem naszej apostolskiej mocy.
   

Więź miłości łączy różne dary współbraci dla służby Zgromadzeniu i Kościołowi. Wspólna modlitwa jest bardzo dobrym środkiem do umacniania jedności z Chrystusem i więzi miłości wśród braci.
   

Nasze domy są otwarte na przyjmowanie ludzi szczególnie z różnych kultur, tworząc atmosferę wzajemnego ubogacania się, dialogu i życia wspólnotowego jako znaku pojednania w Chrystusie.
   

W niezależnym świecie, jednoczący węzeł miłości musi stać się dla nas węzłem solidarności, który świadczy o zbawczej potędze Krwi Chrystusa.

Duchowość

Chrystus, który przelał swoją Krew za nas, był dla św. Kaspra i jest też dla Misjonarzy znakiem wielkiej miłości Boga dla wszystkich ludzi. Dlatego adoracja Chrystusa, który daje swoją Najdroższą Krew na zbawienie wszystkich, zajmuje szczególne miejsce w życiu duchowym, wspólnotowym i apostolskim członków naszego Zgromadzenia. W tej duchowości, jak nam przypomina św. Kasper, „idziemy do serca naszej wiary".    

 

Nasze domy to środowiska modlitwy i refleksji koniecznej do ciągłej odnowy osobistej, aby nasza misja była bardziej owocna. Jako misjonarze jesteśmy umacniani bogactwem duchowości Krwi Chrystusa, dzielimy się nią nawzajem i przekazujemy ją całemu światu, aby Krew Chrystusa nie była przelewana na darmo, ale była źródłem zbawienia dla wielu.

 

Artykuł pochodzi ze strony Zgromadzenia – www.cpps.pl – i publikujemy go za zgodą tego portalu.  


Nasze intencje modlitewne: