Współczesne kulty sataniczne

Z pewnością możemy powiedzieć, że objawy kultu demonów istniały już w starożytności. Nie chodzi tu o wiarę w szatana jako taką, ale o różne praktyki magiczne i okultystyczne, które wdzierały się do Narodu Wybranego od ludów pogańskich. Stary testament piętnuje szczególnie wróżbiarstwo i spirytyzm (zwany także nekromancją), za które według Prawa groziła śmierć przez ukamienowanie.( Wj 22,17; Kpł 19,31; 20,27; Pwt 18,9-12).

Trochę etymologii… Szatan znaczy z hebr. "oskarżyciel" natomiast diabeł to z gr. diabolos = "przeciwnik". Według tradycji chrześcijańskiej (Tertulian, Orygenes, św.Grzegorz Wielki) Szatan był kiedyś jednym z najpotężniejszych aniołów. Pewna legenda mówi że, miał on mieć dwanaście skrzydeł (a serafini "tylko" sześć). Obecnie panuje pogląd wśród teologów, aby uznać nazwy Szatan, Lucyfer, i Belzebub za synonimy określające tego samego złego ducha. Istnieje jednak co do tego opozycja, według której są to nazwy trzech różnych demonów. Szatan jest znany szczególnie ze ST., gdzie pełni niejasną rolę w Księdze Hioba i ukrywa się pod symbolem węża w Księdze Rodzaju. Lucyfer (łac. niosący światło) jest to imię anioła z Księgi Izajasza (14,12-15), który zbuntował się przeciwko Bogu rzucając Mu bluźniercze "non serviam" – nie będę służyć. Dopiero Pan Jezus w NT. odkrywa właściwe oblicze Złego: uzdrawia chorych, dokonuje egzorcyzmów. Nazywa go "kłamcą i ojcem kłamstwa" oraz "mordercą od początku" (J 8,44). Św. Jan pisze "Syn Boży objawił się po to,aby zniszczyć dzieła diabła" (1J 3,8).Faryzeusze przywódcę złych duchów określali mianem Belzebuba. Znaczy to dosłownie władca much Inne nazwy bibilijne kojarzone z demonem to Lilit, Bahomet, Lewiatan, Asmodeusz(tzw." demon małżeński" z Tb.) i Lewiatan. Faryzeusze przywódcę złych duchów określali mianem Belzebuba. Znaczy to dosłownie władca much Jednak to określenie jest tak naprawdę od hebr. baal zabulon pan podziemia.


Nasze intencje modlitewne: