Współczesne kulty sataniczne

Obecnie istnieją różne kryteria podziału kultu demonów:

Podział ze względu na "ilość" wyznawanych i czczonych złych duchów:

  • satanizm: czci się wszystkie znane demony
  • szatanizm: czci się tylko kilka najważniejszych złych duchów na podobieństwo katolickiej Trójcy Świętej (najczęściej są to Szatan, Lucyfer, Belzebub i Belial)
  • lucyferanizm: czci się Lucyfera (jako głównego złego ducha, który jest uosobieniem walki z Bogiem i Jego zaprzeczeniem)

Podział ze względu na stosunek do złego ducha:

  • racjonalistyczny (inaczej bezosobowy): wychodzi z założenia, że szatan nie istnieje, że jest jedynie symbolem sił tajemnych, dlatego nie należy się go bać np. New Age)
  • lucyferystyczny: satanizm właściwy zwalcza Chrystusa i Kościół jako elementy przeciwne swej ideologii.