Statut Rycerstwa Niepokalanej

Statuty Generalne MI – Cel

Art. 4. Cel Rycerstwa Niepokalanej jest powszechny jak jego misja, mianowicie:

1. współpracować w nawracaniu wszystkich, aby za wstawieniem Dziewicy Maryi, Królowej Apostołów, narody jak najprędzej doszły do uznania prawdy (DM 42), w zachowywaniu Bożego prawa i jedności z Kościołem, i aby za wspomożeniem Najświętszej Bożej Rodzicielki wszyscy stali się jedno (DKW 30; MC 33);

2. współpracować w uświęcaniu wszystkich i każdego z osobna, według przykładu Niepokalanej, w której ?Kościół jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i spodziewa się być? (KL 103; MC 33); i w ten sposób:

3. przyczynić się do jak największej chwały Przenajświętszej i nierozdzielnej Trójcy (por. KK 69).

Strony: Pierwsza | ← Wcześniej | 1 |2 | 3 | ... | Dalej → | Ostatnia