Statut Rycerstwa Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej, założone przez św. Maksymiliana dnia 16 października 1917 r. w Rzymie pod nazwą łacińską Militia Immaculatae (MI), jest publicznym, powszechnym i międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych. Jest ono otwarte dla świeckich i duchownych, a działa w oparciu o normy kanonów 312-320 KPK, wytyczne Kościoła oraz niniejsze Statuty.

Program Oryginalny MI św. M. Kolbego

Program napisany przez św. Maksymiliana w 1917 r. i objaśniony przez niego w roku 1940.

Ona zetrze głowę twoją (Rdz 3,15)
Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie (Oficjum o NMP)