Program Oryginalny MI św. M. Kolbego

Program napisany przez św. Maksymiliana w 1917 r. i objaśniony przez niego w roku 1940.

Ona zetrze głowę twoją (Rdz 3,15)
Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie (Oficjum o NMP)

 

I. Cel

Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a najbardziej masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem NMP Niepokalanej.

II. Warunki

1. Oddać się całkowicie NMP Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach.
2. Nosić Cudowny Medalik.

III. Środki

1. O ile możliwości raz na dzień zwrócić się do NMP Niepokalanej z tym aktem strzelistym: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami (można dodać na końcu i szczególną jakąś intencję).
2. Wszelkie środki (byle godziwe), na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, co poleca się każdego gorliwości i roztropności: przede wszystkim zaś Cudowny Medalik.

V. Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Święta.
R. Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

 

Uwaga:

1. Środki pod numerem III są tylko polecone.
2. Nic nie obowiązuje pod grzechem, choćby najmniejszym; miłość bez granic ku Sercu Przenajświętszemu Pana Jezusa, aby jak najwięcej dusz jak najściślej z Nim przez Niepokalaną połączyć, jest naszym jedynym bodźcem.


Nasze intencje modlitewne: