Statut Rycerstwa Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej, założone przez św. Maksymiliana dnia 16 października 1917 r. w Rzymie pod nazwą łacińską Militia Immaculatae (MI), jest publicznym, powszechnym i międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych. Jest ono otwarte dla świeckich i duchownych, a działa w oparciu o normy kanonów 312-320 KPK, wytyczne Kościoła oraz niniejsze Statuty.

Jeśli chcesz przynależeć do Rycerstwa Niepokalanej, zobacz stronę Rycerstwa mi.franciszkanie.pl/rycn/mi1.php i zajrzyj pod link, gdzie możesz się zarejestrować: mi.franciszkanie.pl/mi/formdomi.php.

Statuty Generalne MI – Natura

Art. 1 Rycerstwo Niepokalanej, założone przez św. Maksymiliana dnia 16 października 1917 r. w Rzymie pod nazwą łacińską Militia Immaculatae (MI), jest publicznym, powszechnym i międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych. Jest ono otwarte dla świeckich i duchownych, a działa w oparciu o normy kanonów 312-320 KPK, wytyczne Kościoła oraz niniejsze Statuty. Według myśli Założyciela może ono przyjmować różne nazwy, stosownie do różnych wymagań kulturowych i środowiskowych, zachowując jednak dla spójności międzynarodowy skrót MI

Art. 2 Jest to więc stowarzyszenie, w którym członkowie, pomni na powołanie wszystkich chrześcijan do świętości osobistej i do ewangelizacji oraz świadomi misji Maryi w Kościele i w świecie, będącej owocem Jej doskonałego zjednoczenia z Duchem Świętym (por. POMK, III 560, VII 1136; 1141; 1175; 1184), uznają w tajemnicy Jej Niepokalanego Poczęcia zasadniczą podstawę swej duchowości, teologii i apostolstwa (por. Przemówienie Pawła VI podczas beatyfikacji o. Maksymiliana Kolbego, 17.10.1971 r.).

Art. 3 Sam o. Maksymilian Kolbe zdefiniował Rycerstwo Niepokalanej jako całość życia katolickiego w nowej formie, polegającej na łączności z Niepokalaną, Wszechpośredniczką naszą u Jezusa (POMK, VII 1128). Rzeczywiście Rycerstwo jako główne zadanie stawia sobie szerzenie Królestwa Chrystusowego pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej, pobudzając wszystkich chrześcijan świeckich, duchownych i osoby zakonne do oddania się Jej na służbę w misji, którą pełni jako Matka Kościoła.


Nasze intencje modlitewne: