„Egzorcysta Watykanu” – fragmenty


Czarne msze i profanacje eucharystyczne

Sataniści nie wątpią, że w poświęconej hostii znajduje się zarówno Chrystus, jak i Bóg Ojciec, zjednoczeni w Duchu Świętym. Mają tego pewność i ich działania wynikają właśnie z tej wiedzy.

Czy zauważył ksiądz wzrost liczby czarnych mszy i profanacji eucharystycznych, odkąd Eucharystię podaje się do dłoni?

Tak, rzeczywiście zauważyłem zwiększenie liczby takich epizodów, ponieważ hostię kładzioną na ręce łatwiej wynieść z kościoła. Chcę jednak podkreślić, że takie profanacje były i wcześniej, gdy Komunię podawano do ust.

Czy zdarzyło się księdzu egzorcyzmować osobę, która sprofanowała Eucharystię i ukradła hostię podczas Mszy Świętej?

Tak, zdarzyło mi się. Nawet teraz egzorcyzmuję kobietę, która zewsząd kradnie hostie. Ona twierdzi, że kradnie je w chwili nieświadomości, nie zdaje sobie z tego sprawy. Zatem jest to czyn, który popełnia w momencie, w którym jest całkowicie opętana przez demona.


Nasze intencje modlitewne: