„Egzorcysta Watykanu” – fragmenty

Uwalnianie domów – sed libera nos a malo.

Istnieją domy, które wydają się nawiedzone. Co może zrobić zwykły człowiek, żeby je „oczyścić”?

Jeśli spokój jakiegoś domu jest zakłócany, należy taki dom poświęcić, używając święconej wody. Najpierw powinien to zrobić duchowny, później może też właściciel domu lub ten, kto w nim mieszka albo go wynajmuje.

 Jak egzorcyzmuje się domy?

Ja opracowałem moją własną metodę. Każdy może ułożyć swój egzorcyzm, przystosowując go oczywiście do rodzaju zakłócenia, które występuje w danym domu. Można odmawiać własne modlitwy lub wykorzystać te ze starego Rytuału.

A ksiądz jak postępuje?

Ja korzystam z modlitw ze starego Rytuału, którymi proszę Boga o przysłanie Jego aniołów, żeby uwolnili dom od diabelskiego nawiedzenia. Następnie stosuję pierwszą część pierwszego egzorcyzmu, przystosowując ją do miejsca (zamiast do osób), święcę wszystkie pomieszczenia wodą święconą i błogosławię je formułą do poświęcania domów; później robię to samo z kadzidłem: przechodzę przez wszystkie pomieszczenia, okadzając je kadzidłem egzorcyzmowanym.

Co to jest kadzidło egzorcyzmowane?

Jest to sakramentale, kadzidło, które  zostało pobłogosławione przy zastosowaniu oficjalnej formuły kościelnej. Używa się go do różnych celów, przede wszystkim do wyganiania złych duchów. Najpierw błogosławię kadzidło formułą, w której przywołuję św. Michała Archanioła:

Per intercessionem Sancti Michaëlis Archangeli, stantis a dextris altaris incensi, et omnium electorum suorum, incensum istud dignetur Dominus benedicere, et in odorem suavitatis accipere. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

„Przez wstawiennictwo Świętego Michała Archanioła zechciej Panie przyjąć to kadzidło…” itd. A potem okadzam każde pomieszczenie, wypowiadając ogólną formułę:

Exaudi nos, Domine sancte, Pater omnipotens, aetérne Deus: et mittere dignéris sanctum Angelum tuum de caelis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, atque deféndat omnes habitantes in hoc habitaculo. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Czyli: wzywam wstawiennictwa aniołów, aby przybyli uwolnić dom. W tym momencie wypowiadam pierwszą część pierwszego egzorcyzmu, przystosowaną do miejsca zamiast do osoby, jak jest w Rytuale.

Wszystkie egzorcyzmy, przeznaczone zarówno dla domów, jak i dla osób, poprzedzam zawsze modlitwami Ojcze nasz, Zdrowaś Mario i Chwała Ojcu. Dzięki nim obecne przy tym osoby zostają zaangażowane we wspólną modlitwę. Później, gdy kapłan odprawia właściwy egzorcyzm, muszą milczeć.

Czy w pomieszczeniach należy też umieścić sól?

Sól egzorcyzmowana nie jest niezbędna, ale można jej użyć. Ja każę rozsypywać ją również w rogach pomieszczeń.

Zazwyczaj mieszkańcy mają wrażenie, że ich dom jest nękany w jednym lub dwóch miejscach. Mój nauczyciel, ojciec Candido, radził, żeby rozsypać nieco soli w rogach nękanych pokojów – oczywiście modląc się przy tym.

Najpierw powinien to uczynić ksiądz, prawda?

Po raz pierwszy błogosławi ksiądz, ale lepiej mu nie mówić (o ile nie jest to egzorcysta), w jakim celu się go wzywa, bo może nie przyjść. Lepiej powiedzieć: „proszę przyjść pobłogosławić mój dom”, a dopiero potem wyjaśnić dokładniej, o co chodzi.

Zatem zwykły człowiek może pobłogosławić święconą wodą swój dom i odmawiać modlitwy mające na celu uwolnienie domu od nawiedzenia?

Może to zrobić zwykły człowiek. Nie może natomiast stosować oficjalnych formuł zarezerwowanych dla księży egzorcystów.


Nasze intencje modlitewne: