Prośba o pokorę

Za pozwoleniem Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 02.06.1993 r. nr 942/K/93