Modlitwa za zmarłego

Nakłoń ucha Twego, o Panie, ku prośbom naszym, gdy miłosierdzia Twego w pokorze wzywamy: byś duszę sługi swego N., której kazałeś opuścić tę ziemię, umieścić raczył w krainie światła i pokoju, oraz do grona Twych wybranych przyłączył. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Opt In Image
Pozostanmy w kontakcie!

Otrzymuj powiadomienia o nowościach na tej stronie. Wystarczy podać swój e-mail i imię, a następnie potwierdzić chęć otrzymywania powiadomień. – Po prostu odbierz pocztę i kliknij na łącze potwierdzające.