Apokalipsa według Fatimy

2 – 4 maja 2008, Częstochowa
Prowadzący sesję: dr Wincenty Łaszewski

Apokalipsa według Fatimy. Objawienia fatimskie jako drogowskaz na Czas Przemiany

 

Mija niemal wiek od objawień w Fatimie, a te wciąż pozostają aktualne; więcej, zawarte w nich orędzie jest coraz bardziej naglące. Z odejściem Siostry Łucji, Jana Pawła II i ks. Drozdka – Kustosza „Drugiej Fatimy” przesłanie Białej Pani zostało ubogacone o nowe znaki, nabierając coraz bardziej charakteru apokaliptycznego. Jak rozumieć dziś Fatimę i jak w jej świetle rozumieć świat? Czy czeka nas czas oczyszczenia, czy czas pokojowych przemian? Czego w XXI w. uczy nas Fatima i do czego wzywa? Pan dr Wincenty Łaszewski – ur. 1956, od 1989 doktor teologii dogmatycznej (studia Lublin i Ausburg), specjalista w zakresie antropologii mariologicznej, zajmujący się historią kultu maryjnego w Europie, chrześcijańskim doświadczeniem maryjnym oraz objawieniami maryjnymi w świecie. Pracownik Sekretariatu Fatimskiego z siedzibą w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem i redaktor naczelny wydawanej tam serii „Biblioteka Fatimska”. Autor kilkudziesięciu książek i setek artykułów naukowych i popularyzujących duchowość maryjną. Najbardziej znane pozycje: Katechizm z tajemnicach rożańcowych, Świat Maryjnych objawień (część I i II), Europejska Madonna, Autoportert z Guadalupe, Cudowny Medalik, Rożaniec otwiera nam niebo, Dlaczego Rosja się nie nawróciła? Żonaty, dwóch synów.

 


 

Zaprasza: Centrum Duchowości Księży Jezuitów w Częstochowie

Centrum Duchowości – Księża Jezuici
ul. św. Kingi 74/84,
42-226 Częstochowa

tel. 034/342-40-19, fax 034/360-51-57
centrsi (a) jezuici pl

www.jezuici.pl/centrsi


Nasze intencje modlitewne: