Czy można odmawiać egzorcyzm Leona XIII?

Wobec wątpliwości, czy można modlić się tzw. egzorcyzmem Leona XIII, potrzeba kilku wyjaśnień. Przede wszystkim: czym innym jest egzorcyzm Leona XIII, a czym innym modlitwa o uwolnienie „Święty Michale Archaniele„, która go poprzedza. Przeczytajmy zatem dwa istotne dokumenty, które pozwalają wyjaśnić ten problem.

A. Fragment listu kard. Ratzingera przypominającego normy dot. egzorcyzmów. Mowa w nim o egzorcyzmie Leona XIII.

1. Kanon 1172 Kodeksu Prawa Kanonicznego mówi, że nikt nie może prawomocnie wypowiadać egzorcyzmów nad opętanym, jeśli nie otrzymał od Ordynariusza miejsca specjalnej i wyraźnej licencji (§ 1), i ustala, że ta licencja może być udzielona przez Ordynariusza miejsca tylko kapłanowi odznaczającemu się pobożnością, wiedzą, roztropnością i nieskazitelnością życia (§ 2). Z tego powodu Biskupi są proszeni, by wymagali zachowywania tej normy.

2. Z tego zapisu wynika, że wiernym ani nie wolno używać formuły egzorcyzmów przeciw szatanowi i upadłym aniołom, która została opublikowana na polecenie Papieża Leona XIII, ani tym bardziej nie wolno używać tekstu integralnego tego egzorcyzmu(1). Biskupi, w przypadku konieczności, zatroszczą się o ostrzeżenie wiernych w tej sprawie.

B. Drugi tekst pochodzi z: „Podręcznik egzorcysty”, ks. Raul Salvucci, tłum. o. Aleksander Posacki SJ, Imprimatur: Kuria Metropolitalna w Krakowie Kazimierz Nycz Vic.Gen. Ks.doc. dr hab. Edward Staniek Cenzor L.986/97 Kraków dnia 3.07.1997

Zdarza się czysto, że ludzie dla usprawiedliwienia praktyki egzorcyzmu powołują się na egzorcyzm papieża Leona XIII jako tekst autoryzowany i szeroko znany wśród kleru oraz wśród laikatu. Początkowo egzorcyzm Leona XIII został włączony do Rytuału Rzymskiego z instrukcją, że może być używany także przez świeckich (1925 rok). Przy kolejnych wydaniach niektórzy autorzy powołują, się no stare i nieaktualne komentarze, gdzie używanie przez świeckich czy zwykłych wiernych byto jeszcze dozwolone. Natomiast kard. J. Suenens (1) przypomniał, iż egzorcyzm Leona XIII od roku 1944 decyzją Świętego Oficjum nie może być odmawiany przez wszystkich wiernych „ze względu na przesądy, jakie spowodowało użycie tego egzorcyzmu i ze względu na fakt ze Kościół ma zwyczaj rezerwować stosowanie egzorcyzmu tylko dla uprawnionych kapłanów”.

Wychodząc z tego założenia kard. Suenens wyraża zdziwienie, mówiąc iż nie wie „jakim sposobem ten egzorcyzm stał się dostępny wszystkim wiernym w tekście rozpowszechnionym z imprimatur. Taka anomalia jest jeszcze jednym wskaźnikiem, że istnieje tu probtem duszpasterski, który należy zrewidować i wyjaśnić w sposób pogłębiony”. Przeciwko odmawianiu lego egzorcyzmu, mającego jakby znamię egzorcyzmu w imię Kościoła (a więc „mocnego” egzoryzmu) występuje także G. Amorth i K. Salvucci, który opiera się nie tylko na swoich negatywnych doświadczeniach w tym względzie, ale przede wszystkim na opinii kard. Ratzingera, który wyraził opinię na temat używania egzorcyzmu Leona XIII, poprzedzonego klasyczną modlitwą o uwolnienie skierowaną do Michała Archanioła. Kard. Ratzinger, prefekt Kongregacji Doktryny Wiary mówi wyraźnie w liście okólnym z 29 września 1985, stwierdzając, że „wiernym chrześcijanom nie jest dozwolone używać formuł egzorcyzmu przeciwko Szatanowi i zbuntowanym aniołom, pochodzących z oficjalnego tekstu opublikowanego na zarządzenie Papieża Leona XIII, a tym mniej mogą używać całego tekstu tego egzorcyzmu. Biskupi, jeśli to konieczne, niech uprzedza, wiernych w tym względzie”.

Odnośnik: L. J. Suenens, Odnowa w Duchu Świętym i moce ciemności, Kraków 1989 s. 84.

 

Z tego jasno wynika, że można używać modlitwę do Michała Archanioła poprzedzającą egzorcyzm Leona XIII (inc. Św. Michale Archaniele, broń nas w walce… W tej modlitwie, która nie jest egzorcyzmem, ale modlitwą o uwolnienie, nie ma formuł egzorcyzmujących skierowanych przeciw demonom.

Święty Michale Archaniele broń nas w walce.
Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy.
A Ty, Książe wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 


Nasze intencje modlitewne: