„Egzorcyzmy, opętanie, demony” o. Posackiego

„Egzorcyzmy, opętanie, demony” o. Aleksandra Posackiego SI zdecydowanie jedno  z najlepszych opracowań z tej dziedziny wiedzy. Zwięzłe – w przeciwieństwie do nieraz zbyt rozwlekłych książek egzorcystów. Kompletne – bo wyjaśniające poszczególne tematy od A do Z , bez niedopowiedzeń i pozostawiania wątpliwości u czytelnika. Ale też konkretne – schludne myślowo, nieskomplikowane i jasne w swojej wymowie. Oraz treściwe – bo autor ucieka od opisów przypadków opętań na rzecz systematyzacji omawianych problemów.

Dzieło ułożone jest w czterech rozdziałach. Pierwszy to wprowadzenie w zagadnienie istnienia Szatana, naukę Kościoła i dyskusje teologiczne na temat demonów. Kolejna częśc koncentruje się na przedstawieniu istoty diabła w oparciu o wiedzę biblijną i współczesna demonologię. Kolejna część obejmuje tematykę szeroko pojętej walki duchowej z szatanem. Autor przybliża definicję opętania i egzorcyzmu. Ostatni rodział bada przejawy działania Szatana w wymiarze społecznym, a głównie w obszarze okultyzmu i satanizmu, ale także w pseudonauce, prądach myślowych dominujących  w naszej (nowoczesnej i „ponowoczesnej”) epoce. Dzieło wieńczy „W pochyleniu nad Biblią” – ministudium na temat złego ducha autorstwa ks. Zwolińskiego, znawcy tematu zagrożeń duchowych.

Jednak nie sposób wyczerpać wszystkich tematów w ograniczonej – choć w tym przypadku optymalnej – objętości. Książka zawiera wiele „wtyczek”, wskazówek, odnośników bibliograficznych, które stanowią cenną pomoc w dalszych poszukiwaniach.

autor: O. Aleksander Posacki SJ

Recenzja ze strony wydawnictwa:

„Ojciec Aleksander Posacki SJ wskazuje na różne formy obecności kultu Zła we współczesnej kulturze, rozrywce, a nawet nauce. Jego rzetelna, zdyscyplinowana analiza nie budzi wątpliwości, rozświetlając wiele zakamarków mrocznej duszy współczesnego człowieka.”

ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński
kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej
Papieska Akademia Teologiczna, Kraków

„Ta walka z szatanem, którą wyraża postać Michała Archanioła, jest aktualna    także   i dziś, ponieważ szatan nadal żyje i działa w świecie. W rzeczywistości zło, jakie się w nim znajduje, nieład w naszym społeczeństwie, zamęt w człowieku i pęknięcie wewnętrzne, którego ofiarą się stał, nie są jedynie konsekwencją
grzechu pierworodnego, lecz także skutkiem nękających i ukrytych działań szatana, który zastawia pułapkę na równowagę moralnączłowieka”.

Jan Paweł II, w czasie pobytu w sanktuarium św. Michała Archanioła w prowincji Foggia, 24 maja 1987

ks. Aleksander Posacki SJ – filozof, teolog, znawca historii mistyki, demonologii oraz problematyki okultyzmu i ezoteryzmu, wykładowca akademicki, publicysta. Autor wielu książek (m. in. Okultyzm, magia, demonologia, Niebezpieczeństwa okultyzmu, Spiritismus – was unterscheidet ihn von Parapsychologie und Magie), artykułów naukowych i haseł encyklopedycznych (w tym ponad 100 haseł w Encyklopedii „Białych Plam”). Konsultant egzorcystów katolickich w Polsce i za granicą. Wykładowca na Międzynarodowych Zjazdach Egzorcystów (Niemcy, Polska), organizowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Egzorcystów, założone przez ks. Gabriela Amortha.


Nasze intencje modlitewne: