Konferencja sekty.net w Poznaniu 14 maja 2005 r.

W dniu 14 maja odbyła się w Poznaniu konferencja zorganizowana przez miejscowy Dominikański Ośrodek Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach oraz miesięcznik "W drodze". Temat:  Powrót magii? Nauka i religia wobec magii, okultyzmu i spirytyzmu. Na konferencję składały się prelekcje oraz warsztaty tematyczne. Wśród prelegentów znajdowali się o. Aleksander Posacki SI,  Piotr Jordan Śliwiński OFM Cap., Robert Tekieli,  Agnieszka Chwieduk, Szymon Buchowski oraz Tomasz Gałuszka OP. Tematy referatów były bardzo zróżnicowane: o. Posacki przedstawił charakter i strukturę magii wskazując na jej realizm duchowy. Odwrotnie prof. Buchowski, który przedstawił swój kontrowersyjny pogląd na relację między magią a religią, bagatelizując okultystyczny wymiar praktyk magicznych. Tomasz Gałuszka OP opisał historyczny rys praktyk magicznych w relacji do bieżącego stanowiska Kościoła. Do historii nawiązywał także o. Śliwiński w świetnym referacie o dziejach, odmianach i funkcjach spirytyzmu od jego początków po dzień dzisiejszy. Robert Tekieli i Agnieszka Chwieduk skupili się na przedstawianiu przejawów okultyzmu we współczesnej kulturze.

Na drugą część konferencji składały się przeprowadzane równolegle warsztaty tematyczne. Pierwszy odbył się pod przewodnictwem ks. egzorcysta Andrzej Trojanowski TChr i dotyczył posługi kapłana egzorcysty oraz problematyki opętań. Na drugim, przeprowadzonym przez o. Piotra Śliwińskiego, autora książek i publikacji o fenomenie Harrego Pottera, rozważano kwestię, jaką należy zachować postawę względem świata magii w książkach dla dzieci. Ostatnie warsztaty pod przewodnictwem o. Posackiego oraz. R. Tekielego poruszały szeroką problematykę okultyzmu.

Konferencję należy zaliczyć do bardzo udanych i godnych naśladowania. Jednodniowe sesje tematyczne poświęcone określonemu tematowi zawsze będą budzić większe zainteresowanie, nić kilkudniowe, wyjazdowe spotkania. Bogactwo tematów (co było w tym przypadku zaletą), ciekawi prelegenci, łatwy dojazd w środku Poznania  stanowią dodatkową zachętę.

Materiały z konferencji zamieszczone zostały w lipcowym numerze "W drodze". Zobacz: http://www.mateusz.pl/wdrodze/nr383/00.htm


Nasze intencje modlitewne: