List otwarty

Zachęcamy do poparcia protestu związanego wpisaniem na listy zawodów takich pozycji, jak wróżbita, astrolog, radiesteta, refleksolog itd. Poniżej publikujemy treść listu wraz z możliwością poparcia protestu na tej stronie.

List otwarty

do Pani Jolanty Fedak Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Szanowna Pani Minister,

Podległa Pani Minister instytucja publiczna Urzędy Pracy zamieściła na swojej stronie internetowej dokument zatytułowany: Klasyfikacja zawodów i specjalności. Dokument ten, powstały w wyniku realizacji Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 265 poz. 2644), sankcjonuje wykonywanie w Polsce zawodów na niej umieszczonych oraz, wyjątkowo precyzyjnie, określa co stanowi esencję wykonywania tychże zawodów.

Niżej podpisani uważają za skandaliczne umieszczenie na tej liście szeregu profesji niemających nic wspólnego z cywilizacją XXI wieku, a już na pewno z oficjalnie głoszoną przez Rząd RP ideą tworzenia społeczeństwa opartego na wiedzy.

Do takich pozycji należą np. "zawody": astrologwróżbitabioenergoterapeuta,refleksologradiesteta itp. Przytaczamy poniżej, w pełnym brzmieniu, dwa z tych wpisów:

Astrolog (Kod:514901)

Synteza: 

Bada wpływ poszczególnych planet układu słonecznego i gwiazd stałych na środowisko ziemskie; określa i analizuje zarówno fizyczną, jak i psychiczną sferę zjawisk wywoływanych przez oddziaływanie określonych konfiguracji planetarnych i gwiezdnych w celu uzyskania informacji dotyczących najczęściej człowieka – jego zdrowia, psychiki i losu oraz danych przydatnych w innych dziedzinach życia, takich jak meteorologia czy uprawa roślin. 

Zadania zawodowe:

  • sporządzanie horoskopu urodzeniowego, stanowiącego psychofizyczny portret człowieka w celu samopoznania, określenia pola możliwości i ukierunkowania w życiu;
  • opracowywanie prognozy w zakresie wybranych spraw, problemów, predyspozycji i zdarzeń odnoszących się do jednostki bądź ogółu, danej chwili, roku lub wieku;
  • udzielanie porad dotyczących konkretnych zagadnień, takich jak: stan zdrowia, wybór partnera w miłości i małżeństwie bądź interesach, korzystny moment na zawarcie transakcji, wykorzystanie uzdolnień lub możliwości zawodowych.

Dodatkowe zadania zawodowe:

  • dawanie wskazań dotyczących osobistego rozwoju wewnętrznego;
  • prowadzenie pracy badawczej i obliczeń statystycznych, przy użyciu współczesnej aparatury, metodologii i terminologii naukowej.

Wróżbita (Kod:514903)

Synteza:

Świadomie wykorzystując wrodzone uzdolnienia do działania w obszarze zjawisk nadprzyrodzonych, dokonuje wglądu w przeszłe i przyszłe wydarzenia przy zastosowaniu ukształtowanych przez tradycję różnych form wróżenia, takich jak: karty (zwłaszcza tarot), kabała, I-cing (zgodnie ze starochińską "Księgą przemian"), chiromancja (wróżenie z ręki), katoptromancja i krystalomancja (przepowiadanie przyszłości za pomocą zwierciadła lub kryształu) itp. 

Zadania zawodowe:

  • przepowiadanie przyszłości, czasem ujawnianie przeszłości – zależnie od przyjętej metody i poziomu wiedzy wróżbity – związane z konkretnym poradnictwem lub psychoterapią;
  • udzielanie porad dotyczących zaginionych osób lub rzeczy;
  • wyjaśnianie podłoża i uwarunkowań zjawisk określonych jako niezwykłe.

Dodatkowe zadania zawodowe:

  • wykorzystywanie zdolności jasnowidzenia, jasnosłyszenia, wspieranie wróżenia zjawiskami mediumicznymi, wykorzystywanie telepatii, teleportacji oraz czerpanie z informacji zawartych w polach morfogenetycznych;
  • stosowanie metod właściwych astrologii, numerologii, psychografologii lub innym biotronicznym dziedzinom.

Stwierdzamy, że teksty tych wpisów są całkowicie pozbawione podstaw racjonalnego myślenia, zawierają elementarne błędy naukowe i przyczyniają się do szerzenia zabobonów i pseudonaukowego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. Umożliwiają też, osobom parającym się praktyką znachorską, powoływanie się na wspomniany dokument w przypadku wykrycia ich działalności naruszającej prawo, np. prowadzenia szkodliwych praktyk "leczniczych" (porównaj Zadania zawodowe astrologa).

Zwracamy uwagę, że zalegalizowana w rozporządzeniu definicja radiestezji, jako jednego z rodzajów rzemiosła, była powodem dopuszczenia przez Sąd Najwyższy opinii radiestety na równi z opiniami innych biegłych sądowych (Uchwała SN z dn. 30.10.1985, sygn. akt SN III CZP 59/85).

Stwierdzamy, że publikacja dokumentu "Klasyfikacja zawodów i specjalności – opisy grup i zawodów" na stronie internetowej podległej Pani Minister ośmiesza Pani urząd, a przez to narusza powagę Rzeczpospolitej.

Stwierdzamy, że marnotrawienie publicznych pieniędzy lub środków płynących z Unii Europejskiej na tworzenie tego rodzaju absurdalnych dokumentów powinno być karalne. Dlatego domagamy się ujawnienia winnych tego skandalu.

Na skutek światowych zawirowań gospodarczych Polska znalazła się w sytuacji, z której wyjście będzie niezwykle trudne. Nie pomogą nam w tym wróżbici i szamani, ale inżynierowie, naukowcy, nauczyciele, lekarze i wszyscy ciężko pracujący ludzie różnych zawodów. Umieszczenie ich na tej samej liście co astrologów i refleksologów przez konstytucyjne władze Polski, uważamy za obrazę.

W imieniu tych wszystkich domagamy się przeprosin i usunięcia tych "zawodów" z Klasyfikacji.


Do tej pory pod listem podpisało się 2678 osób.

Zobacz pełną listę podpisów


Nasze intencje modlitewne: