Obrona przed szatanem

Nigdy nie zapominajmy, że Szatan został pokonany przez Jezusa na krzyżu. Ostateczne jego związanie i strącenie do piekła zapowiada Apokalipsa. Mówiąc obrazowo, Szatan jest jak pies na łańcuchu, ma bardzo ograniczone metody działania. Jednak poprzez grzech sami wchodzimy na jego teren, a nawet spuszczamy go z „łańcucha” i otwieramy mu możliwości szkodzenia sobie i innym.

Podstawową sprawą obrony przed szatanem jest życie w łasce uświęcającej, w zgodzie z Bogiem i ludźmi, wypełniając przykazania. Wtedy zły duch nie ma do nas przystępu, poza przypadkiem doświadczeń duchowych, które służą wzmocnieniu wiary..

Drogą uwolnienieniu jest:

Strony: 1 | 2