Ofiarowanie dnia Boskiemu Sercu Jezusowemu

Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie słowa, modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy nasze, łączę je z tymi intencjami, w jakich Ty za nas ofiarowałeś się na Krzyżu i na ołtarzach naszych ponawiasz; a mianowicie ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Sw., Jana Pawła, za naszych biskupów i kapłanów, za nasze rodziny oraz na intencje przez Apostolstwo Modlitwy wyznaczone, wreszcie o Triumf Waszych Obojga Najświętszych Serc.

Pragnę zyskać wszystkie odpusty, jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w Czyśćcu cierpiące.

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami

Ofiarowanie

Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Krew, Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, boleści Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa w celu zgładzenia grzechów naszych, wspomożenia dusz w Czyśćcu cierpiących, za potrzeby Świętej Matki Kościoła i za nawrócenie grzeszników.

 


Nasze intencje modlitewne: