„Okultyzm, magia, demonologia” o. Aleksander Posacki

Książka jest podstawowym wprowadzeniem w tematykę okultyzmu, magii i demonologii. Składa się z dwóch części: systematycznego ukazania chrześcijańskiej nauki wobec tego typu zjawisk, autorstwa o. Aleksandra Posackiego oraz Noty duszpasterskiej biskupów włoskich. Papież Paweł VI stwierdził, iż demonologia, tj. studiowanie wpływów szatana na poszczególnego człowieka, na wspólnotę ludzką, jest bardzo ważna w nauce katolickiej.

Chodzi o to, by znaleźć właściwą drogę między dwiema niebezpiecznymi skrajnościami: z jednej strony, niedocenianiem istnienia szatana w świecie i jego podstępnej strategii niszczenia, z drugiej zaś strony, zwalczaniem szatana bez odpowiedniego rozeznania, roztropności. Jest to problem nie tylko teologiczny, ale problem praktyczny, duszpasterski. „Nowa ewangelizacja?, do której nieustannie wzywa nas Ojciec Święty, wychodzi także od potwierdzenia ?absolutnego i niezastąpionego panowania Chrystusa” nad wszechświatem i nad naszym życiem.

„Kto odkrył Jezusa Chrystusa, nie potrzebuje szukać zbawienia gdzie indziej. On jest jedynym i autentycznym Odkupicielem człowieka i świata”. Nota jest orędziem nadziei i radości, skierowanym w sposób specjalny do tych, którzy doświadczeni przez ból i cierpienie w duchu i na ciele szukają ulgi, przebiegając drogi, które w rzeczywistości prowadzą tylko do innego cierpienia i innej beznadziejności, podczas, gdy równocześnie oddalają od Chrystusa. Biskupi, którzy są autorami noty podają: Życzeniem naszym jest, aby ten dokument został przyjęty w swojej całości przez nasze wspólnoty a szczególnie przez tych, którzy noszą na sobie jakąś duszpasterską odpowiedzialność, by sprzyjał on także większemu wyważeniu osądu na temat możliwości nadzwyczajnego działania szatana, unikając jednocześnie zarówno racjonalnych uprzedzeń, jak i naiwnej łatwowierności.


Nasze intencje modlitewne: