Okultyzm we współczesnej kulturze masowej – ks. prof. Aleksander Posacki