„Paulo Coelho – duchowy mistrz czy fałszywy prorok” M. Salwowski

Paulo Coelho – wilk w owczej skórze? Wykreowany na jednego z najpopularniejszych współczesnych pisarzy. Sam często podkreśla, że jest gorliwym katolikiem. Jak mówi, definitywnie zerwał z satanizmem i narkotykami, uznaje wszystkie dogmaty wiary katolickiej, zawsze nosi przy sobie wizerunek Matki Bożej z Guadelupe i buteleczkę z cudowną wodą z sanktuarium w Lourdes – w tym miejscu objawień spędza ze swą aktualną żoną każdego roku sylwestra.

Wszystkie swoje książki poprzedza cytatami z Pisma Świętego albo modlitwami, a ich treść okrasza hojnie fragmentami Ewangelii, przykładami z życia świętych, historiami objawień Najświętszej Panny. A może to tylko fasada? Jakie poglądy naprawdę skrywają książki Paulo Coelho?

Jeśli Twoje dzieci czytają jego książki, warto postawić sobie pytanie o ich wartość moralną i duchową. Jeśli czytasz jego powieści, zastanów się, czy coś niepokojącego… Warto zapoznać się z tą pozycją książkową, nie tylko w celu poszerzenia swojej wiedzy, ale również po to, aby lepiej nauczyć się odróżniać dobro od zła w niezwykle zagmatwanej współczesnej rzeczywistości.

Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot (fragment recenzji)


Nasze intencje modlitewne: