Pobożne myśli o duszach w czyśćcu nie majcych znikąd pomocy

O Maryjo, litość mnie przenika dla tych dusz w ciemnych więzieniach pokuty zamkniętych, a nikogo nie mających na ziemi, kto by o nich pamiętał. Skieruj, o najlepsza Matko, wzrok Twój miłosierny na te dusze opuszczone, obudź serca litościwych chrześcijan do modlitwy za nie i wynajdź w swym macierzyńskim Sercu środki, aby im przyjść ze skuteczną pomocą wśród opuszczenia, w jakim zostają.

O Matko Nieustannej Pomocy, zlituj się nad duszami w Czyśćcu opuszczonymi!

O Jezu Miłosierny, daj im wieczny odpoczynek!


Nasze intencje modlitewne: