Skuteczność egzorcyzmu

Egzorcyzmy mogą trwać od kilkunastu minut do kilku godzin, zwykle jest to kilkadziesiąt minut. Egzorcyzmy zwykle są przeprowadzane kilkukrotnie, aż  do pełnego uwolnienia danej osoby. W niektórych przypadkach mogą być kontynuowane nawet przez kilka lat.

Jezus nauczał, że zły duch po wyrzuceniu z człowieka może próbować wrócić, o ile ten człowiek nie zadba o oczyszczenie swojej duszy z grzechu: "Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi: Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem; a przyszedłszy zastaje go nie zajętym, wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze z sobą siedmiu innych duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam" (Mt 12, 43nn).  Dlatego bardzo ważne jest, aby uwolnieniu towarzyszyła decyzja o nawróceniu. Często Pan Bóg w trakcie modlitwy o uwolnienie i egzorcyzmu daje ludziom zniewolonym bardzo silne odczucie Swojej miłości oraz łaski potrzebne do zerwania ze złem. Zatem należy odbudowywać własną wieź i miłość do Boga poprzez lekturę Pisma Świętego, sakramenty, modlitwę, wyrzeczenie się grzechu i pokutę. Prawdziwe i szczere nawrócenie zbliża do Boga oraz skutkuje trwałym odcięciem wpływów demonicznych.

 

Strony: First |1 | 2 | 3 | Next → | Last