Skuteczność egzorcyzmu

Egzorcyzmy mogą trwać od kilkunastu minut do kilku godzin, zwykle jest to kilkadziesiąt minut. Egzorcyzmy zwykle są przeprowadzane kilkukrotnie, aż  do pełnego uwolnienia danej osoby. W niektórych przypadkach mogą być kontynuowane nawet przez kilka lat.

Jezus nauczał, że zły duch po wyrzuceniu z człowieka może próbować wrócić, o ile ten człowiek nie zadba o oczyszczenie swojej duszy z grzechu: "Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi: Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem; a przyszedłszy zastaje go nie zajętym, wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze z sobą siedmiu innych duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam" (Mt 12, 43nn).  Dlatego bardzo ważne jest, aby uwolnieniu towarzyszyła decyzja o nawróceniu. Często Pan Bóg w trakcie modlitwy o uwolnienie i egzorcyzmu daje ludziom zniewolonym bardzo silne odczucie Swojej miłości oraz łaski potrzebne do zerwania ze złem. Zatem należy odbudowywać własną wieź i miłość do Boga poprzez lekturę Pisma Świętego, sakramenty, modlitwę, wyrzeczenie się grzechu i pokutę. Prawdziwe i szczere nawrócenie zbliża do Boga oraz skutkuje trwałym odcięciem wpływów demonicznych.

 

Skuteczność, a tym samym potrzeba kontynuowania egzorcyzmu może zależeć od  od wielu przyczyn:

  • od wysiłku penitenta w walce z demonem, czyli jego woli nawrócenia.
  • od stopnia działania złego ducha. Czasem wystarczy jedno błogosławieństwo (np. nawiedzonych miejsc), czasem potrzeba wielokrotnych modlitw (pełne opętanie).
  • od przyczyny, czasu  i sposobu zniewolenia – ofiarami mogą być małe dzieci, nawet nienarodzone (wskutek przekleństwa, ofiarowania złemu duchowi).
  • od siły złego ducha (jego miejsca w piekielnej hierarchii) i liczby demonów opętujących człowieka.
  • od egzorcysty, jego pobożności, charyzmatu, przygotowania, metod jakie stosuje.
  • od Bożej Łaski. Zdarza się, że opętanie lub dręczenie przez demona jest niemożliwe do usunięcia, co widzimy, zwłaszcza u świętych, którzy podejmują walkę ze złym duchem w obronie innych ludzi i jako skutek swojej świętości (św. o. Pio, św. Jan Vianney, Matka Teresa z Kalkuty). Bóg pozwala na to działanie złego ducha, a  egzorcyzm nie przynosi uwolnienia,  lecz daje łaskę przetrwania próby. Do tej kategorii zalicza się przypadek opętania Anneliese Michel.


Nasze intencje modlitewne: