SŁOWO BOŻE – EWANGELIZACJA – KOŚCIÓŁ


MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

Temat: SŁOWO BOŻE – EWANGELIZACJA – KOŚCIÓŁ

Termin: 5-6 maja 2012

Prelegenci:

José H. Prado Flores (założyciel i dyrektor Międzynarodowego Projektu Szkół Św. Andrzeja Meksyk);

o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas (ekumenista UPJPII Kraków, Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych Rzym);

ks. Marian Królikowski (pasterz „Koinonii św. Pawła”, konsultor Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji);

ks. Bp Grzegorz Ryś (biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy KEP).

Program:

Sobota  5.05.2012 r.
9.00 – 13.00 Sesja przedpołudniowa

Moderator ks. Marian Królikowski

9.15  Wprowadzenie

9.30  ks. Marian Królikowski
Słowo Boże i ewangelizacja w Kościele

10.15 – 10.45 Pauza (kawa)

10.40  ks. bp Grzegorz Ryś
Jezusowa nowa ewangelizacja

11.30  Pauza

11.50  o. prof. Zdzisław Kijas
Nowa ekumeniczna ewangelizacja?

13.00  Przerwa obiadowa

14.45 – 19.00 Sesja popołudniowa

14.45  J. H. Prado Flores
„Zarzućcie sieci”: wspólnota w misji

15.45  o. prof. Zdzisław Kijas
Metoda nowej ewangelizacji w dialogu ekumenicznym

16.45  Pauza – odpowiedzi na pytania uczestników ze skrzynki pytań (udzielane p. prelegentów)

17.30  Nieszpory
18.00  Eucharystia (przewodniczy ks. bp. G. Ryś) 

Niedziela 6.05.2012 r. 
9.00 -13.30 Sesja przedpołudniowa

9.15  J. H. Prado Flores
Nowa wizja i strategia ewangelizacyjna dla Kościoła

10.00  Podsumowanie: wypowiedzi prelegentów

11.00  Eucharystia (przewodniczy ks. bp. K. Ryczan)

Konferencja odbędzie się w:
CENTRUM MODLITWY I EWANGELIZACJI „ŚW. PAWŁA” W KIELCACH
ul. Bęczkowska 53a; 25-411 Kielce
tel. 41/368 57 03; 606 124 328
r.missio@complex.com.pl

Udział w kosztach organizacyjnych: 30 zł.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

http://www.rmissio.kielce.opoka.org.pl/nowa/index.php?option=com_content&view=article&id=186&Itemid=70


Nasze intencje modlitewne: