SŁOWO BOŻE – EWANGELIZACJA – KOŚCIÓŁ


MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

Temat: SŁOWO BOŻE – EWANGELIZACJA – KOŚCIÓŁ

Termin: 5-6 maja 2012

Prelegenci:

José H. Prado Flores (założyciel i dyrektor Międzynarodowego Projektu Szkół Św. Andrzeja Meksyk);

o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas (ekumenista UPJPII Kraków, Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych Rzym);

ks. Marian Królikowski (pasterz „Koinonii św. Pawła”, konsultor Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji);

ks. Bp Grzegorz Ryś (biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy KEP).

Program:

Sobota 5.05.2012 r.
9.00 – 13.00 Sesja przedpołudniowa

Moderator ks. Marian Królikowski

9.15 Wprowadzenie

9.30 ks. Marian Królikowski
Słowo Boże i ewangelizacja w Kościele

10.15 – 10.45 Pauza (kawa)

10.40 ks. bp Grzegorz Ryś
Jezusowa nowa ewangelizacja

11.30 Pauza

11.50 o. prof. Zdzisław Kijas
Nowa ekumeniczna ewangelizacja?

13.00 Przerwa obiadowa

14.45 – 19.00 Sesja popołudniowa

14.45 J. H. Prado Flores
„Zarzućcie sieci”: wspólnota w misji

15.45 o. prof. Zdzisław Kijas
Metoda nowej ewangelizacji w dialogu ekumenicznym

Strony: 1 | 2