„Spotkania z egzorcystami” Czesław Ryszka

Autor przedstawia w swoim dziele różne sposoby walki ze złym duchem, oraz genezę „sprawy zła”. Jednak niewątpliwie najważniejszą częścią tej książki jest rozdział: „Rozmowa z egzorcystą”, w którym autor podaje na czym polega posługa egzorcyzmów i jak się przygotować do samego sakramentalium. Książka jest rzetelnym przedstawieniem problemu egzorcyzmów, nie uciekając zarazem przed trudnymi pytaniami.


Nasze intencje modlitewne: