Diecezja gliwicka

Przeczytaj najpierw artykuł: Jak znaleźć księdza egzorcystę – krok po kroku oraz Jak rozpoznać działanie złego ducha? Czy potrzebuję egzorcysty? Nieaktualne dane? Popraw nas! Kuria – najbardziej aktualne dane o egzorcystach Kuria Diecezjalna 44-101 Gliwice ul. Łużycka 1, skr. poczt. 196 tel.(0-32) 230-71-42 fax (0-32) 230-78-88 E-mail: Kuria@gliwice.opoka.org.pl www.kuria.gliwice.pl Egzorcyści ks. Janusz Szczepan Czenczek Parafia … Więcej…