Talizmany anielskie

Wśród zdobywających popularność talizmanów, wyróżniają się talizmany anielskie. Często są one opatrzone nazwą anioła, do którego mają się one odwoływać.

Poniższe imiona mają pochodzenie pozabiblijne (kabała, pisma niekanoniczne, gnoza, islam, okultyzm) Szatkiel, Szachakiel, Barakiel, Barachiel,  Baradiel, Sidriel, Pazriel, Aniel, Kafcjel, Samael, Camael, Kamale, Zadkiel, Zafkiel, Uriel, Ariel, Fanuel, Haniel, Azrale, Izrafel, Metatron, Razjel, Cefkiel, Chamael, Haniel, Sariel, Serakel, Remiel, Jeremiel, Jerahmiel, Jehudiel, Symiel, Orifiel, Zachariel, Sealtiel, Chamuel, Jofiel, Zadkiel.

Pismo Święte wymienia trzy imiona archaniołów: Michał, Rafał i Gabriel (zob. dalsze cytaty). Noszenie talizmanów z wizerunkiem jednego z tych archaniołów nie zmienia faktu, że mamy do czynienia jednak z amuletem. Podobnie rzecz się ma z takim stosunkiem do aniołów, który kłóci się z cnotą wiary i prawdziwej pobożności (okultyzm, kabała, magia, ezoteryka itd.). Takim złym przykładem są tzw. „karty anielskie”, odwoływanie się do jakichś tajemniczych pism o aniołach, czy też traktowanie ich na sposób magiczny.

Wszystkim polecamy czasopismo anielskie  „Któż jak Bóg” – www.ktozjakBog.religia.net, poświęcone niemal w całości tematyce anielskiej

Archanioł Michał (Michael – hebr.  Któż jak Bóg)

Jud 1:9-13
9. Gdy zaś archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział: Pan niech cię skarci!
10. Ci zaś /temu/ bluźnią, czego nie znają; co zaś w przyrodzony sposób spostrzegają jak bezrozumne zwierzęta, to obracają ku własnemu zepsuciu.
11. Biada im, bo poszli drogą Kaina i oszustwu Balaama za zapłatę się oddali, a w buncie Korego poginęli.
12. Ci właśnie na waszych agapach są zakałami, bez obawy oddają się rozpuście… samych siebie pasą… obłoki bez wody wiatrami unoszone… drzewa jesienne nie mające owocu, dwa razy uschłe, wykorzenione…
13. rozhukane bałwany morskie wypluwające swoją hańbę… gwiazdy zabłąkane, dla których nieprzeniknione ciemności na wieki przeznaczone…

Ap 12:7-8
7. I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie,
8. ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło.

Archanioł Rafał – hebr. Bóg uzdrawia

 Tb 3:17
17. I został posłany Rafał, aby uleczyć obydwoje: Tobiasza, aby mu zdjąć bielmo z oczu, tak, aby oczyma swymi znowu oglądał światło Boże, i Sarę, córkę Raguela, aby ją dać Tobiaszowi, synowi Tobiasza, za żonę i odpędzić od niej złego ducha Asmodeusza, ponieważ Tobiaszowi przysługuje prawo otrzymać ją w dziedzictwie przed wszystkimi, którzy ją pragną poślubić. W tym czasie powrócił Tobiasz z podwórza swego domu. Także Sara, córka Raguela, zeszła z górnej izby.

Tb 5:4
4. I poszedł Tobiasz poszukać człowieka, który wyruszy razem z nim do Medii, a będzie znał drogę. A gdy wyszedł, spotkał stojącego przed sobą anioła Rafała, a nie wiedział, że jest to anioł Boży.
Tb 12:6-15
6. Wtedy Rafał poprosił ich obu na bok i rzekł do nich: Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi za dobrodziejstwa, jakie wyświadczył wam – w celu uwielbienia i wysławiania Jego imienia. Ogłaszajcie przed wszystkimi ludźmi dzieła Boże, jak są godne uwielbienia, i nie wahajcie się wyrażać Mu wdzięczności.
7. Ukrywać tajemnice królewskie jest rzeczą piękną, ale godną pochwały jest rozgłaszać i wysławiać dzieła Boże. Czyńcie dobrze, a zło was nie spotka.
8. Lepsza jest modlitwa ze szczerością i miłosierdzie ze sprawiedliwością aniżeli bogactwo z nieprawością. Lepiej jest dawać jałmużnę, aniżeli gromadzić złoto.
9. Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem.
10. Ci, którzy popełniają grzech i nieprawość, są wrogami własnej duszy.
11. Odkryję przed wami całą prawdę, nie ukrywając niczego. Jużem wam objaśnił i powiedział: Piękną jest rzeczą zachowywać tajemnicę królewską, ale godną wszelkiej pochwały objawiać dzieła Boże.
12. A teraz: gdy ty i Sara modliliście się, ja przypomniałem błagania wasze przed majestatem Pańskim, a także, gdy grzebałeś zmarłych.
13. A kiedy nie wahałeś się wstawać i opuszczać swojego posiłku, i iść, i grzebać umarłego, ja zostałem posłany, aby cię wypróbować.
14. Równocześnie posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową Sarę.
15. Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański.

Archanioł Gabriel – hebr. Bóg jest moją siłą

Łk 1:11-20
11. Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia.
12. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego.
13. Lecz anioł rzekł do niego: Nie bój się Zachariasz! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan.
14. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie.
15. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym.
16. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich;
17. on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych – do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały.
18. Na to rzekł Zachariasz do anioła: Po czym to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku.
19. Odpowiedział mu anioł: Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną.
20. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie.

Łk 1:26-31
26. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret,
27. do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
28. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>.
29. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
30. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.
31. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.


Nasze intencje modlitewne: