Ukochać Kościół naprawdę

15 – 17 maja
SZKOŁA O. JORDANA
Ukochać Kościół naprawdę
Prowadzi: ks. Michał Piela SDS

Centrum Formacji Duchowej Matki Zbawiciela
Salwatorianie w Trzebini
ul. B. Głowackiego 3;  32-540 Trzebinia, tel./fax 032 753 54 80, kom. 694 448249
http://www.cfdtrzebinia.salwatorianie.pl


Nasze intencje modlitewne: