Warsztaty z psychologii komunikacji

Umiejętność dobrego porozumiewania się z ludźmi nie jest powszechna. Dla wielu osób umiejętność wypowiadania swoich przekonań, wyrażania uczuć czy porozumienia się w momentach konfliktów pozostaje zadaniem ponad siły.

Spotkanie będzie miało formę warsztatów prowadzonych w małych grupach. Dlatego liczba uczestników tego spotkania jest z góry ograniczona. Zapraszamy do wzięcia udziału w tym spotkaniu rodziców, wychowawców, małżonków, osoby doświadczające trudności w komunikacji w miejscu pracy.

PIĘCIODNIOWE WARSZTATY Z PSYCHOLOGII KOMUNIKACJI – 1. stopień, 12-17 lutego 2010, prowadzi ekipa CFD i współpracownicy.

TRZYDNIOWE WARSZTATY Z PSYCHOLOGII KOMUNIKACJI – 2. stopień, 19-21 marca 2010, prowadzi ekipa CFD i współpracownicy

Zapisy www.cfdtrzebinia.sds.pl


Nasze intencje modlitewne: