Ofiary satanizmu I

Satanizm, okultyzm i spirytyzm nie są nieszkodliwą zabawą. To bardzo niebezpieczne praktyki, powodujące trwałe i trudne do wyleczenia zranienia duszy, a co najważniejsze otwierają one drogę wprost dla działalności szatana w człowieku, czego konsekwencją są najczęściej samobójstwa nieszczęsnych ofiar tych praktyk.

Wiele samobójstw pozostaje niewyjaśnionych, ich przyczyny nie są dość jasne (najczęściej nie chcą być uznane za jasne, czyli o podłożu satanistycznym…), albo są ukrywane przez rodziny samobójców w obawie przed reakcją społeczeństwa. Ale prawda jest taka, ze wiele samobójstw ma motywy związane z satanizmem i okultyzmem czy magią, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Znane są przypadki popełnienia samobójstwa pod wpływem satanistycznych tekstów metalowych zespołów, szczególnie z dziedziny black metalu, które niejednokrotnie wprost wyrażają zachętę do samobójczej śmierci. Pewna część zespołów metalowych odwołuje się do treści satanistycznych, wystarczy popatrzeć na okładki ich płyt i sprawa staje się prosta, widać wyraźnie, jakie treści propaguje dany zespół.

Satanistyczne treści są często ukryte w zapisie podprogowym, albo odczytać je można dopiero puszczając utwór od końca. Muzyka metalowa jest szczególnie groźna dla młodych ludzi, bowiem nie oferuje żadnych pozytywnych wartości, a jedynie negację, z negacją życia jako takiego włącznie. Można powiedzieć, że przewodnie hasło tego nurtu to „Niech żyje śmierć”, samo w sobie absurdalne, ale nie dla satanistów, z których większość rekrutuje się z kręgu słuchaczy muzyki metalowej.

Strony: First |1 | 2 | 3 | Next → | Last