Ofiary satanizmu I

Satanizm, okultyzm i spirytyzm nie są nieszkodliwą zabawą. To bardzo niebezpieczne praktyki, powodujące trwałe i trudne do wyleczenia zranienia duszy, a co najważniejsze otwierają one drogę wprost dla działalności szatana w człowieku, czego konsekwencją są najczęściej samobójstwa nieszczęsnych ofiar tych praktyk.

Wiele samobójstw pozostaje niewyjaśnionych, ich przyczyny nie są dość jasne (najczęściej nie chcą być uznane za jasne, czyli o podłożu satanistycznym…), albo są ukrywane przez rodziny samobójców w obawie przed reakcją społeczeństwa. Ale prawda jest taka, ze wiele samobójstw ma motywy związane z satanizmem i okultyzmem czy magią, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Znane są przypadki popełnienia samobójstwa pod wpływem satanistycznych tekstów metalowych zespołów, szczególnie z dziedziny black metalu, które niejednokrotnie wprost wyrażają zachętę do samobójczej śmierci. Pewna część zespołów metalowych odwołuje się do treści satanistycznych, wystarczy popatrzeć na okładki ich płyt i sprawa staje się prosta, widać wyraźnie, jakie treści propaguje dany zespół.

Satanistyczne treści są często ukryte w zapisie podprogowym, albo odczytać je można dopiero puszczając utwór od końca. Muzyka metalowa jest szczególnie groźna dla młodych ludzi, bowiem nie oferuje żadnych pozytywnych wartości, a jedynie negację, z negacją życia jako takiego włącznie. Można powiedzieć, że przewodnie hasło tego nurtu to „Niech żyje śmierć”, samo w sobie absurdalne, ale nie dla satanistów, z których większość rekrutuje się z kręgu słuchaczy muzyki metalowej.

Właśnie takich trzech młodych ludzi (14, 17, 18 lat) z małej niemieckiej miejscowości Reichenbach, stało się ofiarami tej muzyki, satanizmu i magii. Najstarszy Rene pewnego dnia zmienił swój wygląd, przefarbował włosy na czarno i tak też zaczął się ubierać. Zainteresował się wiedzą tajemną, w opuszczonym domu zaczął urządzać seanse spirytystyczne. Na podstawie dostępnych książek, które i w Polsce można kupić bez problemu, początkowo „tylko” wywoływał duchy, ale jednak było to dla niego wciąż za mało. Kontaktował się z czcicielami szatana w internecie, z którymi wymieniał się doświadczeniami.

Dla Rene’a nadrzędnym celem było nawiązanie kontaktu z szatanem i do tego zmierzał na swoich seansach spirytystycznych, w których uczestniczyli także dwaj jego młodsi koledzy. Ich fascynacja szatanem przerodziła się szybko w fascynację śmiercią. Często mówili w swoim otoczeniu, (które w ogóle nie zwracało na to uwagi!) o chęci popełnienia samobójstwa. Zamiar ten obwieścili także w internecie. Jednak nikt nie zareagował, nikt nie przyszedł chłopcom z pomocą… W dzień, który miał być ich ostatnim dniem, nikomu już nic nie mówili. By dodać sobie odwagi, wypili trochę alkoholu, ale zachowywali się inaczej niż zwykle, byli milczący i smutni, z nikim nie rozmawiali. Około 11 w nocy ktoś ich zobaczył biegnących w kierunku 80 metrowego ceglanego mostu. Rano znaleziono ich zmasakrowane ciała. Przeguby ich rąk były powiązane grubą linką, nikt nie wie, dlaczego tak powiązali sobie ręce… Ani dlaczego skoczyli z tego mostu. Ale chyba nietrudno się domyśleć, że główną przyczyną były praktyki satanistyczne i obojętność rodziców, kolegów, całego społeczeństwa tego miasteczka, które dobrze zwiedzało, co się działo w starym opuszczonym domu… Jednak traktowali to jako niegroźną zabawę młodych ludzi, która przechodzi z wiekiem… Jak widać takie ?zabawy” nie pozostają bez skutku, a koniec bywa tragiczny, bowiem satanizm ZAWSZE prowadzi do apoteozy śmierci, zwłaszcza samobójczej.

Najtragiczniejszy jest tu brak świadomości tego i traktowanie groźnego zjawiska jako nieszkodliwej zabawy. Powoduje to uśpienie czujności i otwiera drzwi szatanowi, na którego wpływy podatne są zwłaszcza młode osoby, nieświadome, jakie niebezpieczeństwo na nie czyha pod postacią satanizmu, magii i okultyzmu. Nieświadomość obcości szatana ułatwia mu działanie i pozwala, zwodzić takich młodych ludzi jak Rene, Mick i Mike. Bez wątpienia i Ty młody czytelniku, który jesteś zafascynowany magią, satanizmem czy okultyzmem, nawet w „niewinnym” wydaniu Harrego Pottera narażasz się na działanie szatana i jeżeli nie zejdziesz z tej drogi może Cię spotkać to, co tych trzech chłopców…


Nasze intencje modlitewne: