Pomoc psychologiczna i uzależenienia

Wspólnoty, chrześcijańskie ośrodki terapii psychologicznej, wychodzenie z uzależnień, telefony zaufania.

Prosimy o nadsyłanie informacji o ośrodkach pomocy w Polsce.

Pomoc w uzależnieniach:

Licheńskie Centrum Pomocy

Jeżeli:

  • masz problem z alkoholem, narkotykami, nikotyną lub innymi uzależnieniami
  • cierpisz z powodu uzależnienia bliskiej osoby
  • doświadczasz przemocy ze strony innych
  • przeżywasz trudności w rodzinie, małżeństwie
  • masz kłopoty z wychowaniem dzieci
  • cierpisz po stracie bliskiej osoby
  • chcesz przygotować się do małżeństwa i odpowiedzialnego rodzicielstwa
  • szukasz pomocy duchowej, psychologicznej, terapeutycznej

http://www.pomoc.lichen.pl

Anonimowi Uzależnieni od Seksu i Miłości www.slaa.pl

Anonimowi alkoholicy www.anonimowi-alkoholicy.org.pl

Katolicki ruch antynarkotykowy KARAN www.karan.pl

Poradnie Rodzinne ds. uzależnień prowadzone są przez KARAN w Warszawie, Radomiu, Rzeszowie oraz Łańcucie. Zakres działalności: 1. Konsultacje psychologiczne. 2. Poradnictwo indywidualne. 3. Grupa wsparcia dla rodziców. 4. Grupa Anonimowych Narkomanów. 5. Infolinia 0800-120-289.

Anonimowi narkomani www.anonimowinarkomani.org

Inne:

Sekty (adresy do ośrodków w całej Polsce): www.sekty.net

Stowarzyszeniepsychologów chrześcijańskich: www.spch.pl

Razem przeciw samobójstwom www.przyjaciele.org

Telefony zaufania:

034-365-22-55 – Jasnogórski Telefon Zaufania. Codziennie w godz. 20.00-24.00.

0-800-31-18-00 – Radomski Telefon Zaufania. Księża dyżurują w poniedziałki, a we czwartki psychologowie. Godz. 18 – 22.


Nasze intencje modlitewne: