Wersja łacińska modlitwy Leona XIII

Sancte Michael Archangele,defende nos in praelio,contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque,Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritusmalignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo,divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Modlitwa do Anioła Stróża pl./łac.

Aniele Boży stróżu mój,Ty zawsze przy mnie stój.Rano, wieczór, we dnie, w nocy,Bądź mi zawsze ku pomocy.Broń mnie od wszelkiego złego,I doprowadź do żywota wiecznego.Przez to święte pokropienie,Boże, odpuść me zgrzeszenie.Na tknienie tej wody świetejNiech ucieka duch przeklęty. Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna, illumina, custodi, rege et guberna. Amen. 

Modlitwa przeciw czarom (z rytuału greckiego)

Kyrie Eleison. Panie, nasz Boże, Władco wieków wszechpotężny i wszechmogący, Ty stworzyłeś wszystko i wszystko przemieniasz swoją wolą. Ty w Babilonii zmieniłeś w rosę ogień pieca siedem razy mocniej rozpalonego niż zwykle; otoczyłeś opieką i uratowałeś swoich trzech świętych młodzieńców. Ty jesteś nauczycielem i lekarzem swoich dusz. Ty jesteś zbawieniem dla uciekających się do Ciebie. … Więcej…