Egzorcyzmy w Biblii

II Uczniowie Jezusa uwalniają od złych duchów

1. Dwunastu Apostołów wezwanych przez Jezusa do wyrzucania złych duchów. 
Mt 10, 1-8, Łk 9, 1, Mk 3,14-19, Mk 6, 7

2. Uczniowie Jezusa uwalniają i uzdrawiają.
Łk 10,17-20

3. Egzorcyzmy uczniów nie zawsze kończą się powodzeniem – niektóre złe duchy wyrzuca się modlitwą i postem. Posługa uwalniania wymaga wiedzy, rozeznania i ascezy. 
Łk 9, 37-43, Mk 9, 14-29

4. Jezus po Zmartwychwstaniu zleca Apostołom dalsze uwalnianie od złych duchów
Mk 16,15-18

5. Posługa uwalniania jest kontynuowania po Zmartwychwstaniu Jezusa.
Mk 6, 12-13

6. Uwalnianie przez Apostołów ma charakter powszechny i publiczny.
Dz 5, 16

7. Apostołowie uzdrawiają i uwalniają od złych duchów, co ludzie uznają za prawdziwość wiary.
Dz 5, 12-16

8. Św. Piotr uczy, że Jezus przyszedł uwalniać od władzy diabła.
Dz 10, 38

9. Do posługi uwalniania włączają się inni chrześcijanie, jak św. Paweł.  Św. Paweł wyrzuca złego ducha z niewolnicy, który wróżył i przynosił dochód jej panom.
Dz  16, 16-24

10. Nawet chusty i przepaski od św. Pawła kładziono na chorych, co powoduje uzdrowienie i uwolnienie od złych duchów.
Dz 19, 11

11. Filip wyzuca złe duchy w Samarii
Dz 8, 6-7

III Warunki uwolnienia

1. Jezus mówi, że po uwolnieniu od złego ducha człowiek musi oczyścić duszę z grzechu, inaczej zły duch może wrócić z innymi i uczynić stan człowieka jeszcze gorszym.
Mt 12, 43-45, Łk 11, 24-26

2. Jezus wyrzucając złego ducha podkreśla wagę wiary w uwolnieniu.
Mt 15, 21-28, Mk 7, 24-30

3. Jezus wyrzuca złego ducha z chłopca. Jezus mówi, że uwolnienie jest zależne od wiary, modlitwy i postu.
Mk 9, 14-29, Mt 17, 14-21, Łk 9, 37-49

 

IV Inni egzorcyści

1. Posługa uwalniania wymaga spełniania woli Boga. Dopuszczający się nieprawości, nawet jeśli uzdrawiają i uwalniają w Imię Jezusa, nie wejdą do królestwa niebieskiego.
Mt 7, 21-23

2. Nie-chrześcijanin wyrzuca złe duchy. Jezus odpowiada, że może to czynić, bo jest to potwierdzeniem mesjaństwa.
Mk 9, 38-40

3. Egzorcyzmy odprawianie przez tych, którzy nie wierzą w Jezusa kończą się niepowodzeniem. Siedmiu synów Skewasa pobitych przez złego ducha.
Dz 19, 13-17

 

Strony: Pierwsza | ← Wcześniej | 1 |2 | 3 | ... | Dalej → | Ostatnia