Poradnik o działalności sekt i kultów

U byłych członków sekt występują:

* Problemy psychiczne natury poznawczej, trudności w koncentracji i zapamiętywaniu,
* Stany depresyjne, zwłaszcza na początku normalnego życia, związane są z poczuciem braku nadziei na szczęśliwą przyszłość, zniechęcenia, z kryzysem tożsamości, itd..
* Stany desocjacyjne, utrudniające koncentracje uwagi z powodu krótkich okresów utraty świadomości. Są efektem wyuczonego w sekcie mechanizmu ucieczkowego polegającego na wchodzeniu w odmienne stany świadomości, lub stany tzw. nie myślenia.
* Obciążony język może sprzyjać stanom odpływania. Są to konsekwencje częstego posługiwania się żargonem sekty. Obciążony język powstrzymuje wyzwolenie się z magicznego sposobu myślenia charakterystycznego dla sekt.