Poradnik o działalności sekt i kultów

Warto również:
1. Zapisywać nazwiska, adresy i telefony mające jakiekolwiek związek z aktywnością dziecka w sekcie;
2. Zachować spokój i unikać gróźb. Nie należy dziecka osądzać i odpowiadać na wszelkie próby nawiązania kontaktu wychodzącego od dziecka. Być gotowym na każdą próbę rozmowy;
3. Ustalić i wypowiedzieć głośno swoje stanowisko. Nie akceptować organizacji, ale nie być przeciwko dziecku;
4. Nie dawać dziecku żadnych pieniędzy, które posłużyłyby sekcie, a nie jemu;
5. Przechowywać ważne dokumenty tak, by dziecko nie miało do nich dostępu;
6. Przyłączyć się do już istniejącej grupy rodziców dotkniętych podobną sytuacją. Najbardziej fachową wiedzę posiadają Dominikańskie Ośrodki Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach. Są organizacjami pomagającymi osobom poszkodowanym przez destrukcyjną działalność grup kultowych oraz sekt.
1. W swoich działaniach koncentrują się na ochronie ludzi przed manipulacją psychologiczną, doktrynalną i ideologiczną, niezależnie od jej pochodzenia w celu zabezpieczenia praw jednostki zagwarantowanych w Deklaracji Praw Człowieka.
2. Zainteresowanym osobom przekazują wszystkie informacje: pozytywne i negatywne o konkretnej grupie.
3. Przekazują również informacje dotyczące metod manipulacji i rozbijania osobowości stosowane przez grupy oraz sposoby przeciwdziałania im.
4. Szanują osobiste przekonania osób zgłaszających się do Ośrodków i nie nawracają nikogo na wiarę katolicką. Osobom zainteresowanym wsparciem duchowym podajemy adresy duszpasterstw i wspólnot katolickich.
5. W sprawach, w których nie są kompetentni nie udzielają porad a jedynie pośredniczą w nawiązaniu kontaktu z fachowcami (np. w zakresie terapii rodzinnej, małżeńskiej, uzależnień, konsultacji medycznej i prawnej).
6. Na życzenie osób zgłaszających się do Ośrodków zachowują dyskrecję odnośnie ich tożsamości i istoty problemu.
7. Nie zajmują się:
o działalnością detektywistyczną,
o uprowadzeniem ludzi z grup kultowych,
o prowadzeniem katalogu grup kultowych z podziałem na dobre i złe,
o deprogramowaniem osób uzależnionych od grup kultowych,
o udzielaniem pomocy materialnej.
Ośrodki kierują swą ofertę do poszkodowanych przez działania destrukcyjnych grup kultowych oraz ich rodzin i przyjaciół. Sympatykom nowych ruchów religijnych i sekt udzielają informacji o zagrożeniach wynikających z pozostawania pod ich wpływem.
Kontakt z n.w ośrodkami:
Kraków: wtorki 16.00 – 19.00, telefonicznie: czwartki 10.00 – 12.00 ul. Dominikańska 3/24 31-043 Kraków, telefax: +12 423-11-81, krakow@sekty.net
7. Zachować szczególną ostrożność w przypadku nieznanych "profesjonalistów" proponujących pomoc w odzyskaniu dziecka. Zazwyczaj są to zwykli naciągacze;
8. Zwracać się do prasy, aby opisać swoją historię. Opisanie dramatu (bez nazwisk) pomoże uniknąć następnych. Kontakt z mediami zmusi sekty do zaniechania działania lub wycofania się z jakiegoś kroku;
9. Zwracać się nieustannie o pomoc do różnych instytucji społecznych, władz samorządowych, politycznych.